Årets Ullångersbor 2022
Lennart Nyberg Torsten Östman
För deras ideella insats på hockeyplanen, ett givet inslag i Ullånger. Snö faller inte på bestämda tider och Lennart och Torsten lägger åtskilliga timmar på att hålla isen i trim. Oerhört värdefullt för både undervisning och friåkning på fritiden.
Ideella insatser som ökar livskvalitén i vår by!

Årets Ullångersbo 2021
Gull Sundlöf
för hennes drivna engagemang genom åren med Höga Kusten
Expo. Expot har inte bara gett en inspirerande plats för genuina
hantverk, det har även blivit ett givet inslag för gäster från både
när och fjärran. För den Ullångersbo som mot förmodan inte
besökt expot är hon kanske mer känd som eldsjälen i köket eller
på annat sätt hjälpande hand när föreningar kallar. Det är just
dessa hjälpande händer som håller våra föreningar igång.