Salumsstugan - Ett populärt utflyktsmål

Salumsstugan Salumsstugan

"TÄPPENS" hus blev Salumsstugan
Mellan gårdarna Erling/Mattias Bohmans och Lennart/Gunnel Anderssons i Kallsta stod det förr ett hus som beboddes av en dam som hette Karin Bergström. Som barn kallade vi henne Täppen, har kanske hört varför men glömt det. När Täppen avled, fanns ingen som övertog huset utan timmret som stommen bestod av fraktades med häst upp till Salumsberget.
Med hjälp av många frivilliga byggdes sen Salumsstugan upp och blev en tillflyktsort för friluftslivet.
Första åren var det tradition att samlas vid Salumsstugan sista April under festliga former. När Gunnar Edström stämt sin fiol blev det dans långt fram på natten