Bli medlem

För endast 150 kr är du och din familj en del av föreningen! Vi är glada över att vi är så många medlemmar - men vi kan bli fler!


Känner du någon som inte är medlem, VÄRVA! gärna!! Betala bara n medlemsavgift på bankgiro och ange namn som meddelande.


Bnkgiro 5652-4846
 

Ju större förening desto större kraft när det krävs!

Ansök om medlemskap