Ullånger / Sundbron är en tätort, tillika kyrkby i Ullångers socken i Kramfors kommun. Orten genomkorsas av E4 och ligger vid den inre delen av Ullångersfjärden. Ullånger har även namnet Sundbron, särskilt i äldre uppteckningar och på äldre kartor.

I slutet av 1800-talet blev Sundbron centralort för de tre socknarna Ullånger, Vibyggerå och Nordingrå. Här utvecklades köpenskap och hantverk. Bagare och slaktare öppnade butiker.
Bebyggelsen i Sundbron har inte utvecklats ur någon äldre by utan namnet kommer från den bebyggelse som funnits runt bron över Inviksån. Denna bro kallades Sundbron efter Inviksån, som i äldre tid kallades Sundet.
I dag har namnet Sundbron gett vika till förmån för Ullånger, det namn som byn numera är mest känd som.

Ullånger landskommun inrättades den 1 januari 1863 i Ullångers socken i Ångermanland när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft.
Vid kommunreformen 1952 bildade den "storkommun" genom sammanläggning med grannkommunen Vibyggerå[1].
År 1971 infördes enhetlig kommuntyp och Ullångers landskommun ombildades därmed, utan någon territoriell förändring, till Ullångers kommun. Tre år senare blev dock kommunen en del av Kramfors kommun.

Källa: Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ull%C3%A5nger