Skidsta fäbodar

Bilden är över 90 år gammal och togs vid Skidsta fäbodar i Ullånger. Jag har fått låna originalfotot av Bengt Ullberg i Äskja, och det är troligen hans pappa Johan Ullberg som tagit bilden. Bilden är över 90 år gammal och togs vid Skidsta fäbodar i Ullånger. Jag har fått låna originalfotot av Bengt Ullberg i Äskja, och det är troligen hans pappa Johan Ullberg som tagit bilden.

Vid Skidsta fäbodar
Vid Skidstabodarna hade fyra av byns hemmansägare sina kokhus och ladugårdar. Fäbodverksamhet bedrevs här enligt en uppgift i Ullångers Hembygdsförenings handlingar före 1839 till 1943.
Kvinnan som står längst bak på bilden hette Lina Westin och kallades för Stor-Lina. De tre yngre flickorna okända.
Bilden är över 90 år gammal och togs vid Skidsta fäbodar i Ullånger. Jag har fått låna originalfotot av Bengt Ullberg i Äskja, och det är troligen hans pappa Johan Ullberg som tagit bilden. Kameran var en Stolma modell nr. II och negativen är glasskivor, s.k. glasplåtar 9 x 12 cm. Ovanligt nog är glasskivorna inte repade eller på annat sätt skadade och ger därför mycket fina kopior. Förutom den här bilden fanns även några andra som är intressanta på grund av miljöerna. Dessutom en hel del familjefoton, men dessa är förstås mera avsedda för familjen.
Med så här gamla bilder är det alltid svårt att få veta namn på de personer som finns med. Jag har frågat ganska många gamla Ullångersbor, men den enda person de känner igen är den äldre kvinnan som står invid väggen bakom de sittande. Hon hette Lina Westin, bodde i Skidsta och kallades för Stor - Lina, och hon hade i många arbetat som fäbodpiga vid Skidstabodarna. Hon var en storväxt kraftig kvinna, ogift, och en synnerligen självständig person.
Det berättas många historier om henne, bl.a. skall hon vid något tillfälle ha förklarat varför hon inte "hade skaffe' sej nan kär". Om historierna är sanna skall det inte ha varit brist på anbud, som hon antydde. Hon uppgav helt andra orsaker till varför ingen "hade kommit till skott", och det var inte särskilt smickrande för friarna. Stor - Linas formuleringar måste dock citeras med viss försiktighet, eftersom de kan vara stötande för känsliga läsare.
De tre damerna som sitter på gräset fram-för Stor - Lina kan vara på tillfälligt besök eller möjligen komma från något annat fäbodställe i närheten. Det finns en del roliga detaljer i bilden, lägg märke till gardinerna i fönstren, även i den lilla glug-gen ovanför dörren finns det gardiner. Till höger i bilden syns det takade vedupplaget och där bredvid sågbocken. Skorstenen är klädd med bräder med rejäla järnband runt om och på taket till vedupplaget ligger brunnskaret. Det här fäbodstället tillhör familjen Westin i Skidsta, föräldrahemmet till Carl Johan och Werner Westin, som tillsammans med sin svåger Carl Johan Bergström i mitten av 1920-talet bildade bussbolaget Westins bussar.
Stor - Lina från Skidsta och hennes okända kamrater har bevarats på en liten fyrkantig glasbit och jag tycker att bilden är ett fint minne från gamla tider.
Trots att jag inte vågar berätta allt om vad Lina tyckte om sina friare.