Getbergs fäbodar

Getbergs fäbodar Foto Vestin Getbergs fäbodar Foto Vestin

Getbergs fäbodar
Det här fäbodstället är ett av de äldsta och största i socknen, och rapporteras ha funnits före 1695. På en karta från 1703, ritad av lantmätaren Christopher Ch. Mört, ligger fäbodarna på ungefär samma plats som idag, men kallas då Klefbodarna. I en av Ullångers Hembygdsförenings handlingar står det, att det som mest funnits sju stugor och att nio hushåll använt dessa. Där står det också att fäbodarna skall ha använts till år 1927.
Getbergsbodarna ligger ungefär 275 meter över havet. Avståndet till Getberg efter fäbodstigen är cirka fyra km.
I början av 1900-talet flyttades fäbodvallen cirka 500 meter från sin gamla plats strax väster om sjön Trollvattnet till nuvarande plats. Troligen berodde flytten på att det runt de gamla bodarna var mycket sank myrmark. Förutom ett torrare läge var det på den nya platsen också god tillgång på vatten i flera kallkällor.