Norra sidan av Inviksån Norra sidan av Inviksån

Ullånger / Sundbron är en tätort, tillika kyrkby i Ullångers socken i Kramfors kommun. Orten genomkorsas av E4 och ligger vid den inre delen av Ullångersfjärden. Ullånger har även namnet Sundbron, särskilt i äldre uppteckningar och på äldre kartor.

Bebyggelsen i Sundbron har inte utvecklats ur någon äldre by utan namnet kommer från den bebyggelse som funnits runt bron över Inviksån. Denna bro kallades Sundbron efter Inviksån, som i äldre tid kallades Sundet.

 

Källa: Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ull%C3%A5nger