Styrelse

Styrelsens medlemmar för 2016
 
Ordförande - Ingemar Nylèn
Vice ordförande - Karin Eliasson
Kassör - Bruno Nylén
Sekreterare - Ida Stafrin
Övriga ledamöter - Roger Boman, Anders Böhlin, Gunnel Uhlin
Ersättare - Sandra Bylund 

Kontakta styrelsen