Styrelse

Styrelsens medlemmar för 2023
 
Ordförande - Tommy Söderholm
Kassör - Ingrid Nordlöf
Sekreterare - Ida Stafrin
Övriga ledamöter - Anders Böhlin, Gunnel Uhlin, Sven-Olof Wedin, Tove Holmberg, Laila Toljamo, Katja Holmberg och John Näslund.

Kontakta styrelsen