Vi älskar Ullånger…


 och vi vill hålla kvar den positiva trenden som nu känns av i hela bygden! 
För att kunna jobba med det är vi beroende av våra medlemmar både vad det gäller pengar, idéer, tid och engagemang! 

Vår idé är att fungera som en paraplyorganisation för alla föreningar i vår bygd för samordning och samarbete så att vi alla drar åt samma håll. 

Vi är glada att vi är många medlemmar – men vi kan också bli fler! Känner du någon som inte är medlem; värva gärna! Det är bara att betala in medlemsavgift på bankgiro (enligt nedan) och ange namn. Ju större 
förening – desto större påtryckningskraft när det krävs!

Du som har idéer eller gärna skulle vilja vara med och hjälpa till mer konkret på ett hörn – Just nu behöver vi bland annat verkligen hjälp med vår hemsida www.ullanger.com.

Kontakta någon i styrelsen,